Sdělení ředitele školy k osobní přítomnosti žáků ve školách

Sdělení ředitele školy k osobní přítomnosti žáků ve školách na základě nařízení vlády umožní naše škola od 15. 6. 2020 osobní přítomnost žáků nižších ročníků za účelem konání třídnických a konzultačních hodin. Třídnické hodiny budou organizovány pro všechny žáky...

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek. Jednotná přijímací zkouška.

Maturitní zkoušky: 28. 5. - 29. 5. 2020 praktická maturitní zkouška na sekci O, ostatní pokračují v konzultacích 1. 6. 2020 didaktický test (MAT, AJ) 2. 6. 2020 didaktický test (CJL, NJ) 4. 6. 2020 obhajoba maturitních prací na sekci O 9. 6. 2020 - 12. 6. 2020 ústní...

Seznam přijatých uchazečů – 3 leté obory

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2, § 183 odst. 2, § 60d odst. 3 a § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o...

Prezentace školy 2019/2020

Prezentace školy 2019/2020 v souboru pdf.

Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
Reg. číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470
Cílem projektu je vybavení odborné učebny/laboratoře specializovaným vybavením pro výuku přírodovědných, řemeslných a technických oborů za pomoci digitálních technologií. Dále dojde k úpravě el. rozvodů v odborné učebně a v její blízkosti bude vybudované ZTP-WC.
Dotace: 1 899 964,85,- Kč. Vlastní zdroje: 99 998,15,- Kč. Celkem: 1 999 963,00,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty

Obchodní sekce

Studentská 1354
438 01 Žatec
+420 415 240 254

ZEMĚDĚLSKÁ SEKCE

Svatopluka Čecha 1180
438 01 Žatec
+420 415 240 257

Články

Pomáháme v době nouze

Pomáháme v době nouze

V době nouzového stavu, který je v ČR vyhlášen v důsledku onemocnění  koronavirové pandemie, se zvedla vlna solidarity, vzájemné pomoci a...

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci. Na základě vyhlášky MŠMT ze dne 27. 4. 2020 vás chceme informovat o aktuálních informacích vztahujících...

Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej

Soutěž & Podnikej si klade za cíl učit žáky středních škol podnikavosti skrze práci na vlastních nápadech. Během čtyř úspěšných ročníků program...

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška

Vážení rodiče a žáci, informujeme, že jednotná přijímací zkouška proběhne v měsíci červnu dle nařízení MŠMT (pouze v jednom termínu). Termín bude...

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY

Po dobu uzavření školní jídelny NEPLAŤTE STRAVNÉ. Pokud máte na platby stravného zřízen trvalý příkaz, prosím PŘERUŠTE PLATBY.

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

VESELÉ A SPOKOJENÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY NAPLNĚNÉ NADĚJÍ, RADOSTÍ A POHODOU přeje OA a SOŠZE Žatec

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

Z čeho se maturitní zkouška bude skládat Pro maturitní zkoušku konanou podle tohoto zákona platí, že se skládá ze stejných zkoušek jako by se...

Informace k přijímacímu řízení 2020

Informace k přijímacímu řízení 2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě informace MŠMT bude přijímací řízení realizováno nejdříve 14 dní po otevření škol! Pozvánky k přijímacímu...