Metodický portál

Nabídka vzdělávacích akcí DVPP – aktuální volná místaInovativní metody

Projektová výuka
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/14983/PROJEKTOVA-VYUKA.html

Tandemová výuka
V případě inovativní metody Tandemová výuka se může jednat o realizaci výuky, která je vedena dvěma pedagogy či pedagogem a odborníkem z praxe. Druhý pedagog ve třídě nemusí být nutně pedagogický pracovník stejné školy. Může se jednat i o pedagogického pracovníka jiné střední, nebo vyšší odborné školy, nebo jiného pedagogického pracovníka, nebo studenta navazujícího magisterského, nebo studenta 4. nebo 5. ročníku magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka.
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/tandemova-vyuka/

Vzdělávání s využitím nových technologií
https://www.dzs.cz/program/european-schoolnet
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-476-version1-12_neumajer.pdf

Zážitková pedagogika
https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/Z/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1_pedagogika
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/OU/16159/ZAZITKOVE-PEDAGOGICKE-UCENI-KRITERIA-VYBERU-A-PRIPRAVY-PEDAGOGU.html

Propojování formálního a neformálního vzdělávání
https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/306-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-08/%C3%BAvod2.pdf

Aktivizující metody
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/14483/aktivizujici-vyukove-metody.html
https://www.dzs.cz/program/european-schoolnet
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22172/rozvoj-kritickeho-mysleni.html
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19531/JAK-NA-METODU-PREVRACENE-TRIDY.html

Fiktivní firma
http://archiv-nuv.npi.cz/p/centrum-fiktivnich-firem.html

Skip to content