Přijímací řízení – kritéria

Vážení rodiče, 

naše škola připravila možnost vstupu do systému Dispsy a tisk výpisů přihlášek na střední školu v termínech: 2. 2. 2024, 8. 2. 2024 a 9. 2. 2024 od 10 do 13 h. V budouvě OA Žatec – Studentská 1354, Žatec (parkování možno za školou, vstup hlavním vchodem do 1. patra uč. č. 41).
Zároveň nabízíme možnost skenování a vkládání dokumentů (příloh) do systému Dipsy.
Zákonní zástupci tak mohou v dané termíny vložit data do systému, vytisknout, podepsat a odevzdat přihlášku na naší střední školu.
Informace: jiri.karas@oazszatec.cz

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Metodika přijímací řízení od 1. 1. 2024 final k 5. 1. 2024

Přihláška 2023-2024

Zdravotní posudek

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Prijímací řízení od 1. ledna 2024 – prezentace Powerpoint

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY – JARO 2024

Uvedené informace se týkají novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024. Stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Informační webové stránky zde >>>

Online testovací přijímací zkoušky a testy zde >>>

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v polovině dubna, náhradní termíny pak v první polovině května. 

prijimacky.cermat.cz


Novinky ve školní roce 2023/2024

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.

Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.

Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.

Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.

Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-odsouhlasila-digitalizaci-prijimaciho-rizeni-na

Skip to content