Školní jídelna

UPOZORNĚNÍ pro strávníky

Pro školní rok 2019/2020 se zvyšuje cena stravného o 4,- Kč/oběd.

Nové ceny obědů

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ

Naďa Gonzorczyková

vedoucí školní jídelny

E-mail: jidelna@oazszatec.cz

Telefon: +420 415 240 251

Sídlo: kancelář školní jídelny

Provozní doba:                                                       6:00 – 14:30 hodin

Úřední hodiny                                                         8:00 – 10:00 hodin
(kancelář ŠJ)                                                         13:00 – 14:00 hodin

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance               11:25 – 14:15 hodin

Výdejní doba do jídlonosičů                                12:00 – 13:30 hodin
(pouze první den nemoci – jen pro žáky)