AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.”

Ke stažení:

OborČeštinaAngličtina
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání
75-41-M/01 Sociální činnost
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Viz také: https://edo.europass.cz/
Skip to content