EUROPASS

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.”

Ke stažení:

OborČeštinaAngličtina
63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
41-41-M/01 Agropodnikání
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Viz také: https://edo.europass.cz/

Skip to content