Historie

Historie a současnost ekonomického vzdělávání

Budovy současné Obchodní akademie v Žatci byly postaveny v r. 1926 jako Státní učitelský ústav, který měl posílit české školství v pohraničí. V letech 1942 – 1945 sloužily jako lazaret, nejprve pro německé, později pro sovětské vojáky. V roce 1945 – 1948 zde bylo umístěno čtyřleté studium Vyšší školy výživy a od roku 1948 Vyšší hospodářská škola, čtyřleté studium, a Hospodářská škola, dvouleté studium. Od r. 1960 – 1990 nesla škola název Střední ekonomická škola, čtyřleté studium, obor všeobecná ekonomika, a Ekonomická škola, dvouleté studium oboru hospodářská administrativa. V r. 1990 změnila název na Obchodní akademii, studium čtyřleté.

Ekonomické školství má v Žatci padesátiletou tradici. Za toto období si škola získala velmi dobré postavení nejen v okrese Louny, ale i v sousedních regionech.

V roce 2008 oslavila škola 60 let své existence.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje nese škola od 1. 9. 2011 název: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace.


Z historie a současnosti zemědělského a ekologického vzdělávání

Dnešní zemědělská škola vznikla v roce 1895 jako Zimní zemědělská škola. Je spjata zejména s rozmachem chmelařství. Zemědělské spolky, které zemědělské školství pomáhaly vytvářet, měly tradici na Žatecku již mnohem dříve.

O založení školy se zasloužil “Zemědělský a lesnický spolek pro Žatec a Postoloprty”, který byl založen v roce 1870. V květnu 1895 byly schváleny stanovy školy a 20. listopadu 1895 bylo zahájeno vyučování Zimní zemědělské školy. Až do roku 1945 se vyučovalo ve dvou zimních semestrech. Školní rok začal 1. listopadu a končil 31. března, druhý semestr končil v polovině června.

Po druhé světové válce byla ustanovena česká Rolnická škola chmelařská s celoročním provozem.

V roce 1954 se mění na Zemědělskou mistrovskou školu, obor chmelařství. Již v roce 1958 byla zřízena čtyřletá Střední zemědělská technická škola, studium bylo zakončeno maturitní zkouškou.

V dalších letech došlo k několika změnám názvu školy (r. 1984 Střední zemědělská škola, r. 1993 Střední zemědělská a rodinná škola, do roku 2011 Střední škola zemědělská a ekologická).

Škola patří mezi nejdůležitější vzdělávací centra v regionech Žatec, Louny a Podbořany v oborech zemědělství, ekologie a ochrany krajiny.

Absolventi všech zaměření mohou pokračovat ve studiu na různých typech vysokých nebo vyšších odborných škol. Škola je umístěna v moderním areálu s dobře vybavenými učebnami, aulou, tělocvičnou a botanickou zahradou.

Dne 1.9.2011 došlo ke sloučení s Obchodní akademií v Žatci a škola nese název Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická Žatec.

Skip to content