Dny otevřených dveří

23. – 24. listopadu 2018 – součást oslav výročí školy – sekce O

29. listopadu 2018 – součást akce Vzdělávání – sekce Z (celý den)

14. prosince 2018 – pátek

11. leden 2019 – pátek