Materiály pro výuku

Dotazníkové šetření

Vážení absolventi, chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění krátkého průzkumu týkajícího se přechodu absolventů zemědělských oborů středních škol na trh práce a do dalšího vzdělávání. Šetření provádí Ústav zemědělské ekonomiky a informací na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Veškeré Vaše odpovědi budou anonymní a budou použity pouze v rámci souhrnných údajů.
Děkujeme Vám.
S pozdravem
PhDr. Daniela Spěšná a Bc. Jan Karas

Odkaz na dotazník: https://1url.cz/@UZEI2


Informační a komunikační technologie


Chemie pro 1. ročníky


Elektromechanik pro zařízení a přístroje
1.EM
2.EM
3.EM


Výukové materiály pro třídy AE

1.AE