Opisy dokumentů

INFORMACE K VYDÁNÍ OPISU/STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ A POTVRZENÍ O DOBĚ STUDIA

  1. Stejnopis a opis vysvědčení se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem.
  2. Žádost lze zaslat podepsanou i elektronickou poštou (e-mailem) na: sekretariat@oazszatec.cz
  3. V žádosti musí být vyplněny veškeré potřebné informace.
  4. Za stejnopis (opis) vysvědčení účtujeme poplatek ve výši Kč 100,- a za potvrzení o době studia ve výši Kč 50,-
  5. Poplatek uhradíte po přidělení variabilního symbolu na účet školy: 3140900207/0100.
  6. Termín pro vyřízení žádosti je 30 dní (nejdříve však po 5 pracovních dnech).

Písemná žádost – formulář

Skip to content