Sekce Obchodní
úterý 13. 11. 2018
od 15:30 hod.


Sekce Zemědělská
středa 14. 11. 2018
od 16:00 hod.


 Třídní schůzky zahájí třídní učitelé v kmenových třídách.
Učitelé budou připraveni na konzultace s rodiči ve svých kabinetech nebo učebnách.
Těšíme se na Vás.