Školská rada 2020 – 2023

Za zřizovatele (Ústecký kraj):
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.
Mgr. Pavlína Kalitová

Za pedagogy:
Ing. Pavel Sekera
Petr Lóška

Za rodiče:
Tereza Janoušová (1.L)

Za žáky:
Petra Doudová