Základní informace

Kancelář vedoucí školní jídelny (suterén OA, zelené dveře)
Petra Trejbalová
tel.: 415 240 251
e-mail: jidelna@oazszatec.cz

Úřední hodiny:
po – pá
08:00 – 10:00 hodin
12:00 – 14:00 hodin

Během prázdnin je kancelář uzavřena.
V době od 22. 8. do 31. 8. t. r. je kancelář otevřena pro strávníky v době od 8 do 12 hodin (odevzdání přihlášky, pořízení čipu a zaplacení stravného na měsíc září v hotovosti)

Výše stravného
žáci 11 – 14 let 38 Kč/oběd záloha 800 Kč/měsíc
žáci na 15 let 40 Kč/oběd záloha 850 Kč/měsíc
cizí strávníci 100 Kč/oběd

Placení a přihlašování obědů
Odpovědností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) je mít zaplacené a přihlášené obědy. Při platbě bankovním převodem je nutné platit nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.

Číslo účtu na úhradu obědu: 314 0900 207/0100, variabilní symbol: číslo strávníka, které obdržíte při odevzdání přihlášky.
Po zaplacení obědů jsou automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc.

!!!Pokud platba za obědy neproběhne do konce měsíce, nebudou obědy strávníkovi na následující měsíc přihlášeny včas a může se stát, že bude strávník bez oběda!!!

Odhlašování obědů probíhá elektronicky přes aplikaci iCanteen, telefonicky nebo emailem vždy do 14 hodin předchozího dne. První den nemoci si můžete stravu odebrat do jídlonosičů (viz Vnitřní řád školní jídelny).

Každý strávník si musí zakoupit čip (cena čipu 100 Kč), nebo si zřídit ISIC kartu (na sekretariátu OA). V případě zapomenutí čipu nahlásí trávník své jméno a příjmení kuchařce u výdeje.

Při ukončení stravování v jídelně musíte odevzdat čip nejpozději do 2 měsíců po odhlášení, jinak čip propadne.

Skip to content