Základní informace

Kancelář vedoucí školní jídelny (suterén OA, zelené dveře)
tel.: 415 240 253
e-mail: jidelna@oazszatec.cz

Úřední hodiny:
po – pá
7:30 – 10:00 hodin
13:00 – 14:30 hodin

Během prázdnin je kancelář uzavřena.
V době od 18. 8. od 31. 8. t. r. je kancelář otevřena pro strávníky v době od 8 do 14 hodin (odevzdání přihlášky, pořízení čipu a zaplacení stravného na měsíc září v hotovosti).Gutentor Advanced Text

Výše stravného
žáci 11 – 14 let 38 Kč/oběd záloha 800 Kč/měsíc
žáci na 15 let 40 Kč/oběd záloha 850 Kč/měsíc
cizí strávníci 89 Kč/oběd

Placení a přihlašování obědů
Odpovědností každého strávníka (jeho zákonného zástupce) je mít zaplacené a přihlášené obědy. Při platbě bankovním převodem je nutné platit nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce.
Po zaplacení obědů jsou automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc.
Odhlašování obědů probíhá elektronicky přes aplikaci iCanteen, telefonicky nebo emailem vždy do 14 hodin předchozího dne. První den nemoci si můžete stravu odebrat do jídlonosičů (viz Vnitřní řád školní jídelny).
Každý strávník si musí zakoupit čip (cena čipu 100 Kč), nebo si zřídit ISIC kartu (na sekretariátu OA). V případě zapomenutí čipu nahlásí trávník své jméno a příjmení kuchařce u výdeje.
Při ukončení stravování v jídelně musíte odevzdat čip nejpozději do 2 měsíců po odhlášení, jinak čip propadne.

Skip to content