Vých. poradce

Informace výchovného poradce

Zkušené headhuterka radí, na co si mají dát absolventi pozor, aby na trhu práce letos uspěli. 7 minut čtení Dokončujete školu? Pokud máte ambici zajistit si stálé místo nejpozději na podzim, začněte shánět práci ještě před prázdninami. Ekonomika se postupně nadechuje a firmy opět nabírají. https://www.jobs.cz/poradna/zkusena-headhunterka-radi-na-co-si-maji-dat-absolventi-pozor-aby-na-trhu-prace-letos-uspeli/?utm_source=jobs.cz&utm_medium=email&utm_campaign=2021-05-27-headhunterka-radi


Profesní vymezení

Výchovný poradce se orientuje v aktuální školské a další potřebné legislativě (ve školském zákoně a příslušných směrnicích, vyhláškách a metodických pokynech). Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí snahu tyto neshody a rozdíly odstranit.

Profesionální vztahy:
A) Žáci a studenti
1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí, žáků a studentů, které má v péči.
2. Zajišťuje, aby děti, žáci a studenti chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti klientů.
3. Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty či spolupracujícími osobami.
B) Rodiče
1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů.
3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

Informace: Mgr. Jiří Karas


Skip to content