AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Vých. poradce

Informace výchovného poradce


Minimální preventivní programy

Minimální preventivní program pro oblast rizikového chování ve školním roce 2023/2024 pro OA a SOŠZE Žatec

Manuál postupu řešení šikany a záškoláctví OA a SOŠZE Žatec


Přihlášky na VŠ se podávají  v různých termínech, některé školy mají termín 28. 2. 2023. Většina škol má možnost podání přihlášky v elektronické podobě. Platba za přihlášku jde platit převodem s termínem do uzávěrky přihlášek. Níže zasíláme návod na vyplnění a také přehled termínů. 

Přihláška na vysokou školu

Přihláška na vyšší odbornou školu

V případě dotazů se můžete obrátit na výchovného poradce (Jiří Karas)

https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos

Termíny přihlášek: https://www.vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/


Zkušené headhuterka radí, na co si mají dát absolventi pozor, aby na trhu práce letos uspěli. 7 minut čtení Dokončujete školu? Pokud máte ambici zajistit si stálé místo nejpozději na podzim, začněte shánět práci ještě před prázdninami. Ekonomika se postupně nadechuje a firmy opět nabírají. https://www.jobs.cz/poradna/zkusena-headhunterka-radi-na-co-si-maji-dat-absolventi-pozor-aby-na-trhu-prace-letos-uspeli/?utm_source=jobs.cz&utm_medium=email&utm_campaign=2021-05-27-headhunterka-radi


Profesní vymezení

Výchovný poradce se orientuje v aktuální školské a další potřebné legislativě (ve školském zákoně a příslušných směrnicích, vyhláškách a metodických pokynech). Pokud jsou administrativní předpisy a nařízení v rozporu s etickými principy, vyvíjejí snahu tyto neshody a rozdíly odstranit.

Profesionální vztahy:
A) Žáci a studenti
1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí, žáků a studentů, které má v péči.
2. Zajišťuje, aby děti, žáci a studenti chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti klientů.
3. Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty či spolupracujícími osobami.
B) Rodiče
1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů.
3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

Informace: Mgr. Jiří Karas


Skip to content