Učitel roku

Oblíbený učitel školy školního roku 2023/2024

Koho si studenti zvolili jako nejoblíbenějšího učitele pro rok 2023/2024?

Pořadí – obchodní sekce:

  1. Bc. Petr Lóška
  2. Ing. Zdeňka Uďanová
  3. Vojtěch Čornák

Pořadí – zemědělská sekce:

  1. Mgr. Šárka Voráčová
  2. Bc. Zdeněk Müller
  3. Ing. Jaroslav Hokeš

Den učitelů s vyhlášením Učitele roku 2022/2023.

Pořadí – obchodní sekce:
1. Bc. Petr Lóška
2. Ing. Ondřej Baštýř
3. Mgr. Lenka Sluková

Pořadí – zemědělská sekce:
1. Mgr. Šárka Voráčová
2. Bc. Zdeněk Müller
3. Ing. Jaroslav Hokeš


Nominace na oblíbeného učitele roku a nominace na Global Teacher Prize Czech Republic. 

Milí kolegové a studenti, 
obracím se na vás s prosbou o hlasování a výběr oblíbeného učitele naší školy, či případnou nominace některého našeho kolegy do národního kola odborné ceny Global Teacher Prize Czech republic. Smyslem je prokázat, že učitel vytváří takové podmínky k učení s ohledem na individuální možnosti a předpoklady žáků, aby každý žák mohl zažívat úspěch. Snaží se rozvíjet potenciál svých žáků úměrně k jejich schopnostem a individuálnímu maximu. Jde o pojetí výuky, která žáky motivuje k učení, ukazuje jim cestu k dalšímu rozvoji, nabízí jim podporu a pomoc na této cestě, ale současně je vede k přebírání odpovědnosti za vlastní učení. Sledujeme, jak učitel ovlivňuje komunitu učitelů kolem sebe, jakou jim dává podporu a zda je ochoten svoje pedagogické dovednosti a zkušenosti dále šířit i mimo školu v širší profesní komunitě. 
 
Věřím, že takových kolegů je u nás více, přesto prosím o označení jednoho v anketě.
Vybrané kolegy rádi oceníme. Anketa byla ukončena 5. 3. 2023 ve 23:59. 
 
V případě nominace do národního kola odborné ceny Global Teacher Prize Czech republic můžete ještě navíc nominovat učitele do této soutěže. Musíte zde uvést důvod nominace.
Viz odkaz https://formulare.gtpcz.cz/#/nominace/formular
Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2023. 

Děkuji vám za zapojení a spolupráci
Jiří Karas, ředitel školy


Den učitelů s vyhlášením Učitele roku 2022.

Dne 28. 3. 2022 proběhlo v rámci Dne učitelů příjemné setkání učitelů obou sekcí naši školy v restauraci El Toro v Žatci. Během oslav proběhlo také vyhlášení studentské ankety Učitel roku, kdy žáci hlasováním na webu školy vybrali kolegy: Zdeňka Müllera a Petra Lóšku jako vítěze prvního ročníku ankety Učitel roku. Oběma kolegům gratulujeme. Setkání se neslo v přátelském duchu a velmi příjemné bylo také shledání s bývalými kolegy. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na další setkání. 


Pořadí – obchodní sekce:
1. Bc. Petr Lóška
2. Ing. Ondřej Baštýř
3. – 4. Mgr. Iva Doktorová
3. – 4. Mgr. Lenka Sluková

Pořadí – zemědělská sekce:
1. Bc. Zdeněk Müller
2. Mgr. Šárka Voráčová
3. Ing. Jaroslav Hokeš


Mgr. Jiří Karas
ředitel školy

Skip to content