V roli aktivizačního pracovníka

Během měsíce března a dubna si žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost prakticky vyzkoušeli, jaké to je někoho něco naučit. Za úkol dostali připravit si a odučit jednu hodinu předmětu AVC, který úzce souvisí s jejich budoucí profesí. Každý žák své spolužáky seznámil s tím, jak lze klienty sociálních služeb aktivizovat v různých oblastech. Po krátkém teoretickém úvodu s podporou výukové prezentace, vytvořené v programu Canva, si pro ostatní ve zbytku hodiny připravili různé zajímavé aktivity. A tak jsme poznávali koření podle vůně a potraviny podle chuti, předměty pomocí hmatu, trénovali jsme paměť, představivost a slovní zásobu, pracovali s textilem a vázali uzly, přesazovali rostliny, malovali rukama nebo využívali pohyb při hře. Rozsazené rostlinky posloužily jako výzdoba školní jídelny a malou aloe si žáci mohli odnést za odměnu i domů. A protože se možnost vyzkoušet si výuku setkala s kladným hodnocením, bude mít na žádost žáků tento projekt i druhé kolo.

Ing. Zdenka Uďanová

Skip to content