16. ročník Jazykové olympiády SOŠ v Lounech

Dne 26. 3. 2024 pozornost studentů a pedagogů přilákala do Loun Jazyková olympiáda středních odborných škol, jejíž organizace se už pošestnácté důstojně a s pečlivostí zhostila Obchodní akademie a SOŠ gen. Fajtla.

Jazykového klání se zúčastnilo 35 žáků z 10 škol regionu, kteří se postavili výzvám na úrovni C1 zahrnujícím porozumění čtenému textu i poslechu. Studenti, kteří se probojovali do užšího finále, museli v ústní části prokázat nejen hlubší znalosti anglického jazyka, ale i odhodlání a sebejistotu v projevu. Součástí hodnocení a klíčem k dosažení úspěchu v této fázi soutěže totiž byla plynulost projevu, preciznost vyjadřování a vhodné použití lexikálních prostředků, včetně gramatické správnosti.

Naši školu reprezentovali Jan Formánek a Petr Švejda (sekce O), Lukáš Braun a Michal Jančov (sekce Z). Nejlépe se z našich studentů umístil Jan Formánek, který skončil na 7. místě.

Mgr. Jana Kalivodová

Skip to content