Informace pro uchazeče

Upozorňujeme, že od 17. do 21. 2. 2020 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen sekretariát školy sekce OA. Přihlášky ke studiu na střední školu mohou uchazeči vhodit do označené schránky u školy, případně zaslat poštou. Od 24.2. bude opět možnost odevzdat přihlášku na...

Přípravné kurzy k jednotným PZ

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy Závazná přihláška Obchodní akademie a SOŠZE, Žatec pořádá ve školním roce 2019/2020 přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky, českého jazyka a literatury. Rozvrh a rozsah kurzů cca 2x...

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016...

Prezentace školy 2019/2020

Prezentace školy 2019/2020 v souboru pdf.

Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
Reg. číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470
Cílem projektu je vybavení odborné učebny/laboratoře specializovaným vybavením pro výuku přírodovědných, řemeslných a technických oborů za pomoci digitálních technologií. Dále dojde k úpravě el. rozvodů v odborné učebně a v její blízkosti bude vybudované ZTP-WC.
Dotace: 1 899 964,85,- Kč. Vlastní zdroje: 99 998,15,- Kč. Celkem: 1 999 963,00,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty

Obchodní sekce

Studentská 1354
438 01 Žatec
+420 415 240 254

ZEMĚDĚLSKÁ SEKCE

Svatopluka Čecha 1180
438 01 Žatec
+420 415 240 257

Články

Zlatý hattrick fiktivní firmy Žbluňk, s. r. o.

Zlatý hattrick fiktivní firmy Žbluňk, s. r. o.

Veletrh fiktivních firem na naší škole se vydařil Ve dnech 12. a 13. února 2020 se na žatecké obchodní akademii uskutečnil pod záštitou starostky města Žatce a senátorky Parlamentu ČR Mgr. Zdeňky Hamousové již 7. ročník tradičního Regionálního veletrhu fiktivních...

Přelet nad kukaččím hnízdem v Městském divadle v Žatci

Přelet nad kukaččím hnízdem v Městském divadle v Žatci

Poblikávající obrazovka, zelené kachličky, mříž, ušmudlaná podlaha a stůl s ohmatanými kartami. Jen s pomocí několika rekvizit se inscenátorům pražského Divadla Radka Brzobohatého podařilo diváky - mezi nimi byli v Městském divadle v Žatci v úterý 11. února 2020 i...

Králíček Jojo – další z filmů s hitlerovskou satirou (?)

Králíček Jojo – další z filmů s hitlerovskou satirou (?)

Film s názvem evokujícím spíše snímky dětské animované produkce zhlédli v pondělí 10. února 2020 v Městském divadle v Žatci žáci 1. a 2. ročníku obchodní sekce naší školy.  Historické kulisy pro tento žánrově těžko zařaditelný film, jehož obsah nechceme na tomto místě...

Jirka Červený třetí v okresním kole

Jirka Červený třetí v okresním kole

Každý rok pořádáme školní kolo olympiády v anglickém jazyce.  Nejlepší studenti postupují do okresního kola, které se tradičně koná v Žatci v Domě dětí a mládeže.  Letos bylo poprvé  okresní kolo rozděleno na soutěž pro gymnázia a střední odborné školy.  Naše škola...

Velký román na malé scéně – Zločin a trest v Divadle D21

Velký román na malé scéně – Zločin a trest v Divadle D21

KMD - 4. představení Divadlo D21 Fjodor Michajlovič Dostojevskij / Andrzej Wajda: Zločin a trest Ještě horkou novinku pražského Divadla D21 (v programu byla označena jako 2. premiéra) - Dostojevského a Wajdův Zločin a trest - zhlédli ve středu 5. února 2020 žáci naší...

Uteč své depresi

Uteč své depresi

V pondělí 20. ledna 2020 se studenti 3. ročníků obchodní akademie zúčastnili přednášky na téma „Uteč své depresi“. Akci zprostředkovala Městská knihovna Žatec. Přednášející Markéta Harasimová vystudovala obchodní školu a v současné době je spisovatelkou z povolání....