Termíny závěrečné zkoušky – podzimní období 2019

OPRAVNÉ ZKOUŠKY Podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 36/2014 Sb., o bližších...

Projekty

Obchodní sekce

Studentská 1354
438 01 Žatec
+420 415 240 254

ZEMĚDĚLSKÁ SEKCE

Svatopluka Čecha 1180
438 01 Žatec
+420 415 240 257

Články

Tradice a zvyky Židů

Tradice a zvyky Židů

Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost. V rámci tematické přednášky s názvem Tradice a zvyky Židů se žáci 4. OAL seznámili v úterý 17. září 2019 nejen se základními pojmy judaismu, ale i s významnými událostmi života...

Stáž Erasmus+ pro 3. ročníky

Stáž Erasmus+ pro 3. ročníky

V tomto školním roce budou realizovány stáže studentů třetích ročníků obchodní i zemědělské sekce do zahraničí. V termínu 17. 11. – 30. 11. 2019 se uskuteční stáž v mezinárodní ekonomické firmě Meritoros v polském Krakově. Stáž absolvuje 10 žáků z tříd oborů...

Slavnosti cibule s naší účastí

Slavnosti cibule s naší účastí

Dne 14. 9. 2019 proběhly již deváté Slavnosti cibule v Račeticích. Naše škola představila na této akci v rámci propagace oboru Agropodnikání svůj vlastní stánek, kde školu reprezentoval Ing. Pavel Sekera a studentka čtvrtého ročníku A. Bartáková. Oběma děkujeme za...

Ocenění úspěšných absolventů Cambridge zkoušek – PET

Ocenění úspěšných absolventů Cambridge zkoušek – PET

Studentky OA a SOŠZE Žatec Kateřina Mudrová a Natálie Kušnirová uspěly ve zkouškách Cambridge English, na které se připravovaly v rámci přípravného kurzu na naší škole pod vedením lektorky Mgr. Radky Klasnové. Získaly tak certifikát znalosti anglického jazyka v úrovni...

Připravujeme zájezd do Anglie

Připravujeme zájezd do Anglie

Ve spolupráci s cestovní kanceláří K tour z Třemošné u Plzně plánujeme šestidenní zájezd do Anglie. Co účastníci zájezdu uvidí? Prohlédnou si památky Londýna, např. katedrálu sv. Pavla, dále města Bath, Salisbury, Stratford (Shakespearovo rodiště), Windsor (královské...

Světluška 2019

Světluška 2019

Již od roku 2012 se žáci sekce Z aktivně zapojují do celonárodní prodejní sbírky na pomoc nevidomým. Organizátorem sbírky je Nadační fond Českého rozhlasu. V letošním školním roce proběhla tato akce 11.září 2019, v době od 7.30  do 13.30 hodin. Do žateckých ulic...

Partneři