Sdělení ředitele školy k osobní přítomnosti žáků ve školách

Sdělení ředitele školy k osobní přítomnosti žáků ve školách na základě nařízení vlády umožní naše škola od 15. 6. 2020 osobní přítomnost žáků nižších ročníků za účelem konání třídnických a konzultačních hodin. Třídnické hodiny budou organizovány pro všechny žáky...

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek. Jednotná přijímací zkouška.

Maturitní zkoušky: 28. 5. - 29. 5. 2020 praktická maturitní zkouška na sekci O, ostatní pokračují v konzultacích 1. 6. 2020 didaktický test (MAT, AJ) 2. 6. 2020 didaktický test (CJL, NJ) 4. 6. 2020 obhajoba maturitních prací na sekci O 9. 6. 2020 - 12. 6. 2020 ústní...

Seznam přijatých uchazečů – 3 leté obory

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2, § 183 odst. 2, § 60d odst. 3 a § 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o...

Prezentace školy 2019/2020

Prezentace školy 2019/2020 v souboru pdf.

Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
Reg. číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470
Cílem projektu je vybavení odborné učebny/laboratoře specializovaným vybavením pro výuku přírodovědných, řemeslných a technických oborů za pomoci digitálních technologií. Dále dojde k úpravě el. rozvodů v odborné učebně a v její blízkosti bude vybudované ZTP-WC.
Dotace: 1 899 964,85,- Kč. Vlastní zdroje: 99 998,15,- Kč. Celkem: 1 999 963,00,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty

Obchodní sekce

Studentská 1354
438 01 Žatec
+420 415 240 254

ZEMĚDĚLSKÁ SEKCE

Svatopluka Čecha 1180
438 01 Žatec
+420 415 240 257

Články

Konzultace pro třídu 1.A

Konzultace pro třídu 1.A

V příloze jsou uvedeny konzultace pro třídu 1.A - Agropodnikání v termínu 9. 6. - 10. 6. 2020 Rozpis 9. 6. - 10. 6. 2020

Doporučení pro maturanty

Doporučení pro maturanty

1. Připravte si plán Smiřte se s tím, že úplně všechno už se nejspíš dokonale naučit nestihnete. Nevadí. Stejně nebo podobně jsou na tom ostatní...

Konzultační hodiny z praktické výuky

Konzultační hodiny z praktické výuky

Příprava na maturitu v plném proudu. Žáci 4. ročníku - Agropodnikání se připravuji v rámci konzultačních hodin na maturitní zkoušku z praktické...

Výuka v době uvolňování karantény

Výuka v době uvolňování karantény

V době uvolňování karantény se maturitní ročníky vracejí do školy. V rámci konzultačních hodin se připravuji na obou sekcích na maturitní zkoušku....

75 let od konce druhé světové války

75 let od konce druhé světové války

Vážení studenti, tento den si připomínáme pětasedmdesát let od konce druhé světové války. Tato připomínka je určena všem generacím jako memento...

Nabídka zaměstnání

Nabídka zaměstnání

Pracovní pozice:  mistr odborného výcviku v oboru elektromechanik – elektrikář  Pracovní poměr: částečný až plný úvazek dle dohody rok na dobu...