Prázdninový provoz školy

úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí – čtvrtek od 8 do 13 hodin pátek do 8 do 11 hodin Od 20. 07. do 31. 07. z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen sekretariát a účtárna, v případě potřeby je po tuto dobu k dispozici ředitel školy na tel. čísle 606 276...

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

ŘEDITEL OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, podle ustanovení § 59 a ustanovení § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016...

Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání
Reg. číslo:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470
Cílem projektu je vybavení odborné učebny/laboratoře specializovaným vybavením pro výuku přírodovědných, řemeslných a technických oborů za pomoci digitálních technologií. Dále dojde k úpravě el. rozvodů v odborné učebně a v její blízkosti bude vybudované ZTP-WC.
Dotace: 1 899 964,85,- Kč. Vlastní zdroje: 99 998,15,- Kč. Celkem: 1 999 963,00,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekty

Obchodní sekce

Studentská 1354
438 01 Žatec
+420 415 240 254

ZEMĚDĚLSKÁ SEKCE

Svatopluka Čecha 1180
438 01 Žatec
+420 415 240 257

Články

Prázdninový provoz školy

Prázdninový provoz školy

úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí – čtvrtek od 8 do 13 hodin pátek do 8 do 11 hodin Od 20. 07. do 31. 07. z důvodu čerpání řádné...

Zkouška praktických znalostí

Zkouška praktických znalostí

První praktická otázka Dojení probíhala ve Slavětíně na farmě rodiny Suchých. Své další praktické znalosti z chovu koní předvedli žáci v JK...