Týdny mediálního vzdělávání

Do aktivit spojených s Týdny mediálního vzdělávání, které pořádá pravidelně vzdělávací program Jeden svět na školách (jsns.cz), se zapojila v letošním školním roce i naše škola. Žáci 1. ročníku oboru obchodní akademie se 31. 5. zúčastnili ukázkové a velmi inspirativní „hodiny“ s lektorem Jiřím Klekerem.

Nejen jim, ale i vyučujícím občanské nauky ukázal zajímavé cesty a způsoby (použil k tomu různé metody práce – např. projekci dokumentárního filmu či skupinovou práci s autentickými materiály), jak dnes k dezinformacím ve veřejném prostoru, ať už mají jakoukoliv podobu (hate speech, fake news, hoax), kriticky přistupovat, jak je „správně“ číst. Potěšitelné je, že žáci prvního ročníku nebyli ve více než 90minutovém programu pouhými pasivními přihlížejícími, ale velmi často vstupovali do otevřeného dialogu a svými názory a postřehy obohatili společné setkání nad tématy, která jsou dnes tak aktuální.

Mgr. Petr Čejka

Skip to content