Exkurze do Památníku Terezín

V poslední květnový den se studenti 3. A (zemědělská sekce) vypravili do Památníku Terezín. Seznámili se s historií terezínské pevnosti a s výjimečností její architektury. Hlavním tématem exkurze však byla válečná historie pevnosti, kdy se stal Terezín židovským ghettem a Malá pevnost sloužila jako věznice gestapa.

Studenti nejprve navštívili Malou pevnost, kde se seznámili s režimem gestapácké věznice, s podmínkami, v jakých zde vězňové žili a dokonce si i sami na sobě vyzkoušeli, jaké to je být zavřen v temné samotce. Zajímali se o osudy jednotlivých vězňů, mezi nimiž byly i slavné osobnosti, jako byla například JUDr. Milada Horáková. Potom studenti navštívili Muzeum ghetta v centru Terezína, kde se v zajímavé expozici dozvěděli všechno o fungování ghetta, o osudech židovských dětí, o transportech do vyhlazovacích táborů nebo o kulturním životě v ghettu.

Téma této exkurze není nijak veselé, ale pro studenty bylo zajímavé se dozvědět více informací o temné kapitole našich dějin, která může být poučením pro jejich generaci.

Mgr. Pavel K. Markvart

Skip to content