Soutěž mladých zdravotníků v Lounech

Ve středu 31. 5. proběhla v Lounech na výstavišti soutěž hlídek mladých zdravotníků, kterou po tříleté covidové pauze uspořádal oblastní spolek ČČK Louny. A na ni jsme se museli s 8 žáky 2.S řádně připravit, protože jsme nesoutěžili, ale dělali rozhodčí! Obvazová technika, doprava raněných, resuscitace… Do Loun jsme odjeli spolu se soutěžícími a rozdělili si stanoviště. Soutěžila 4 družstva mladších žáků a doplnilo je 11 družstev starších žáků ZŠ. Měli jsme na starosti stanoviště s pacientem, pod kterým se zlomila větev a spadl ze stromu, pacienta, kterého uštkl had, a již zmiňovaná stanoviště s obvazovou technikou a transporty poraněných v obou soutěžních kategoriích. Na to, že byli žáci této třídy rozhodčími poprvé, si vedli výborně a zvládli výkony soutěžících nejen správně ohodnotit, ale i vysvětlit, v čem udělali chybu a jak to bylo potřeba udělat správně. ČČK Louny děkujeme za pozvání a důvěru v naše dovednosti, Žákům 2.S za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na spolupráci na dalším ročníku této soutěže.

Ing. Zdenka Uďanová

Skip to content