Zahájení příprav maturitních prácí 3.A

V hodině ICT byli žáci 3.A, oboru Agropodnikání seznámeni s tvorbou maturitních prací. Téma této práce si měli možnost sami zvolit dle svého zájmu nebo zaměření. V této hodině si prostudovali jak mají postupovat při tvorbě a sestavení maturitní odborné práce. Jaké náležitosti by měla práce obsahovat a jakým způsobem teoretickou část zpracovat, aby nedošlo k plagiátorství. V této části si vyzkoušeli tvorbu citací. Součástí práce je i prezentace v Powerpointu, kterou využijí při maturitní obhajobě. Vzhledem k časovému předstihu mají žáci na zpracování celý rok studia.

Zdeněk Müller

Skip to content