Beseda s prezidentem České jezdecké federace

Jak se může uplatnit žák zemědělské školy na trhu práce, řekl v rámci besedy pan Radek Rouč, bývalý žák našeho zástupce školy Ing. Pavla Sekery. Zemědělskou školu absolvoval v Kadani a se svým bývalým učitelem diskutovali s žáky na téma nejen prospěchu, ale i osobních zážitků a vztahů z dob studia. Jak pomohl i školní nezdar, s německým jazykem, k pozdějšímu startu v podnikání s německou firmou. Pan Rouč je v současné době podnikatel v oblasti obalového materiálu, chovatel a majitel sportovních koní, a také prezidentem České jezdecké federace. Jak je důležité jít za svými sny a stanovit si cíle a “překážky” neobcházet, ale překonávat. Besedu ukončil slovy “v životě po maturitě dělejte cokoliv, ale s chutí, pořádně, každá práce je potřebná”.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content