New York – studijní pobyt v USA

New York – studijní pobyt v USA pod vedením Bc. Jiřího Harajdy, učitele anglického jazyka, kazí jen chladné počasí.

Skip to content