Mezinárodní veletrh studentských firem na OA a SOŠZE Žatec

V době dálkové formy vzdělávání připravuje komise Ekonomů a Informační technologie OA SOŠZE Žatec na 18. 2. 2021 mimořádnou událost, a to Mezinárodní obchodní veletrh studentských fiktivních firem. Mimořádný je zejména proto, že bude on-line formou a velmi interaktivní. To znamená, že v průběhu akce budou moderátoři akce, studenti školy provázet čtyři hlavní soutěže v marketingu, a sice v kategorii nejlepší logo firmy, slogan, reklamní leták a také webové stránky firmy. Toto vše pod dohledem našich učitelů a odborníků z asociace centra fiktivních firem – CEFIF, dále majitele IT firmy ICOMP a jednatele reklamní a grafické kanceláře Reklama Vávra. Ti budou vstupovat aktivně do přímého přenosu a hodnotit práci studentů. Přenos představí také naše město a především také domácí studentské firmy, které jsou na vysoké úrovni. Do veletrhu je přihlášeno cca 60 studentských firem z celé České republiky a také ze Slovenska. Rádi bychom touto cestou poděkovali organizátorům akce: Vedoucímu ICT školy: panu Müllerovi a Ing. Baštýřovi. Vedoucí komise Ekonomických předmětů: Ing. Trávníčkové a také žákům čtvrtého ročníku: Kateřině Müllerové a Vojtovi Sobotkovi za skvělou propagaci dobré kvality naší školy. Výsledky budou vyhlášeny 18. 2. 2021 na webu školy.

Skip to content