Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 15.1.2021 se třicet studentů z oborů lyceum, obchodní akademie, sociální činnost a agropodnikání zúčastnilo olympiády z anglického jazyka. Ta letos poprvé probíhala online, obešla se ale bez jakýchkoli technických potíží a všichni zúčastnění odevzdali včas. Obsah samotné olympiády měl za úkol prověřit znalosti studentů prvních až třetích ročníků v obecné rovině – obsahoval jak čtení s porozuměním, tak různé gramatické úkoly a také slovní zásobu. Poslech byl tentokrát z důvodu online provedení zcela vynechán. Cvičení se svou obtížností pohybovala na hranici jazykové úrovně B1/B2, studenti si nicméně většinou poradili velmi dobře a více než dvě třetiny z nich dosáhlo více než padesáti procent bodů (18 a výše ze 34; nejvyšší dosažený výsledek byl 27 bodů). Do okresního kola postoupí 2 studenti. Všechny účastníky a jejich výsledky můžete dohledat v tabulce zde:


Vypracoval dne 19.1.2021: Petr Lóška

 
Rád bych zdůraznil, že výuka AJ na naší škole je na vysoké úrovni, což prokazují úspěšní absolventi naší školy, absolventi projektu Erasmus (stáže v zahraničí), absolventi Cambridge English a také působení amerického lektora z projektu Fulbright v uplynulém roce. Máme silný sbor učitelů AJ v podobě Mgr. Jany Kalivodové, Mgr. Jany Čornákové, Mgr. Ludmily Hampejzové, Mgr. Josefa Šíši, Mgr. Lenky Slukové, Mgr. Jiřího Harajdy, Petra Lóšky a rád bych jim touto cestou poděkoval za jejich skvělou práci. Rádi bychom v budoucnosti vyučovali některé předměty v angličtině a věřím, že se nám to brzy podaří. 
Mgr. Jiří Karas
(na obrázku Alden Mohacsi se studenty a americkým velvyslancem S. Kingem)
Skip to content