AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

Výsledky školního kola olympiády v čj

Účastnící olympiády (školní kolo bylo zadáno on-line formou v prosinci 2020) mohli získat
maximálně 50 bodů (30 b. za jazykovou část + 20 b. za slohovou část). Hodnocení slohových
prací sjednotila Mgr. Jana Čornáková. O konání okresního kola budou ti nejlepší, kterým
blahopřejeme, včas informováni. Poděkování za aktivitu náleží všem účastníkům.

www.oazszatec.cz-vysledky-skolniho-kola-olympiady-vysledky-skolniho-kola-olympiady

Skip to content