SVĚTLUŠKA 2020

Již od roku 2012 se žáci sekce Z aktivně zapojují do celonárodní prodejní sbírky na pomoc nevidomým. Organizátorem sbírky je Nadační fond Českého rozhlasu. V letošním školním roce proběhla tato akce 8.září 2020, v době od 7.30 do 13.30 hodin. Do žateckých ulic „vylétly“ tyto žákyně:

Straussová Štěpánka (3.A), Vovesná Kateřina (3.A), Havelková Anna (1.A), Hýsková Marie (1.A), Štolová Lenka (1.A), Kuchařová Michaela (1.A).

Každá dvojice obdržela propagační trička, zapečetěnou pokladničku, misku na nabízené předměty, tašku s prodávanými předměty a informační kartičky propagující celou akci. Žákyně na vybraných stanovištích nabízely sbírkové předměty, což pro letošní rok byla papírová tykadla (30 Kč), hrací karty (50 Kč) a zubní kartáček (100 Kč). Zúčastněným žákyním patří velké poděkování za ochotu a úspěch celé akce.

Ing. Stanislava Cajtlerová

Skip to content