Hnízdiště vlhy pestré se podařilo zachránit

V posledním květnovém týdnu na Žatecko opět zavítalo několik jedinců vzácné vlhy pestré. Jde o výrazně zbarvené štíhlé ptáky velikosti kosa černého s dlouhým, dolů zahnutým zobákem. V našem mikroregionu byl výskyt vlh poprvé zaznamenán v roce 2011. Od té doby se k nám tito ptáci vracejí. Jako potrava jim slouží hmyz. Trpělivý pozorovatel mohl letos vlhy zahlédnout nedaleko Žatce na drátech vysokého napětí nebo na vrcholcích stromů. Tam, na vyčnívajících suchých větvích, tlučením včel nebo vos o větev zbavovaly tento hmyz nebezpečných žihadel.

V tomto roce si však vlhy vybraly k hnízdění i jedno neobvyklé místo – hromadu uskladněného sypkého materiálu. Protože se jednalo o materiál stavební, hnízdiště bylo v nebezpečí. Díky spolupráci s ornitologem, žateckým odborem životního prostředí a díky vstřícnosti firmy Ekostavby Louny, v jejímž materiálu se ptáci rozhodli zahnízdit, se podařilo zachránit jejich nory před zničením. A i přesto, že po vydatných červencových deštích se sypký materiál zhroutil a některé nory zničil, dva páry na místě zůstaly a tvrdohlavě si v písku vyhrabaly nory znova. A tak se díky ochraně hnízd hlučně švitořících létajících skvostů před odletem podařilo spatřit nedaleko hnízdiště hned devět. Společně vlhy odletěly do zimoviště ve druhé polovině srpna.

Milovníci ptáků mohou na Žatecku spatřit i jiné zajímavé a vzácné ptáky. Poměrně často tu lze pozorovat vlaštovky obecné, zahnízdily zde i břehule říční a kdo se dobře dívá, odhalí nad vodní hladinou řeky Ohře dokonce i létající klenot naší přírody – ledňáčka říčního.

Ing. Uďanová a Mgr. Kasíková

Skip to content