Volby do školské rady

Vážení rodiče, kolegové a studenti,

prosíme vás o pomoc při volbě členů do školské rady naší školy pro období 2020-2023.

Dne 30. 9. 2020 proběhne řádná volba v souladu s volebním řádem prostřednictvím volební komise ve složení: Z. Müller, Mgr. Pešková a Ing. Baštýř. Členy volební komise jmenoval ředitel školy. Volební komise koordinuje přípravy, průběh a provedení voleb, zejména po organizačně technické stránce. V současné době má školská rada 6 členů. Dva členy jmenuje zřizovatel školy – KÚ v Ústí nad Labem a další čtyři vzejdou z voleb. Dva z řad učitelů a jeden zletilý student a jeden zákonný zástupce z řad žáků. Do 18. 9. 2020 proběhne nominační období, kdy zájemci mohou doručit souhlas s nominací člena školské rady naší školy. Vlastní volby proběhnou 30. 9. 2020.
Moc děkuji za spolupráci.

Zdeněk Müller – předseda volební komise

Skip to content