Exkurze do Židovského muzea v Praze

Cílem téměř tříhodinového vzdělávacího programu v pražském Židovském muzeu s názvem „Židovské tradice a zvyky“ bylo seznámit žáky obou tříd 4. ročníku obchodní sekce naší školy se základními pojmy judaismu a přiblížit jim významné události v životě Židů a svátky židovského roku. Po první části exkurze, kterou byla přednáška s ukázkami judaik – předmětů náležejících k židovské tradici, následovala procházka po pražském Židovském Městě s prohlídkou několika synagog (Pinkasovy, Staronové, Maiselovy a Španělské) a Starého židovského hřbitova, kde největší pozornost návštěvníků upoutává hrob učence a pedagoga rabiho Löwa.

Mgr. Petr Čejka

Skip to content