Zemědělský den na Obchodní akademii a zemědělské škole v Žatci

V závěru měsíce září, za stále pěkného počasí, uspořádala Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická v Žatci zemědělský den pod názvem AGRODAY 2023.

Žáci základních škol pod vedením svých dozorů viděli ukázky jezdectví, chmelařství, včelařství, ovocnářství,  mechanizace, pěstitelství. Dále mohli předvést své výkony v zemědělské matematice, anglickém jazyce a i v jazyce mateřském. Svojí kostru mohli protáhnout ve štafetě s cuketou či převozu brambor na kolečku. Viděli i živá zvířata. Přihlášeno bylo přes 360 žáků.

Děkujeme základním školám, které nás navštívili a jejichž žáci se mohli seznámit s obory, které obchodní akademie a zemědělská škola vyučuje. Akce už byla pořádána třetím ročníkem a o její kvalitě snad hovoří, že přijeli ZŠ z Měcholup, Lipence, Mostu, Chomutova, Jirkova, Podbořan, Žatce,  Loun, kteří neváhali překonat i větší vzdálenost.

Poděkování patří i organizátorům z řad pedagogů a žáků. Akce byla financována za spoluúčasti Města Žatec.

PZŘ sekce Z, OA a SOŠZE Žatec, Pavel Sekera

Skip to content