Setkání s odborníky z praxe

Dne 30. 5. proběhlo se studenty 1., 2., a 3. ročníků na zemědělské sekci setkání s absolventkou Lenkou Šedivou, která pracuje ve funkci zootechnika v Zemědělském družstvu Ročov. Seznámila je s náplní práce v živočišné výrobě, která je zaměřená na chov masných plemen skotu. Chovají zde 596 kusů skotu, pro které využívají 198 ha luk a pastvin. Ale také se dozvěděli jak je důležitý v zemědělství vztah k přírodě a k životnímu prostředí a kolik pracovních možností tento resort nabízí pro absolventy zemědělských škol.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content