Projektový den se základní školou Petra Bezruče

„Pracujeme – učíme se – bavíme se – III“

30. 5. měli žáci možnost se seznámit s prostředím naší školy, ale také s náplní výuky odborných předmětů. Na zemědělské sekci bylo pro ně připraveno setkání s absolventkou paní Lenkou Šedivou, která pracuje ve funkci zootechnika v ZD Podlesí Ročov, kde se stará o 596 kusů skotu. Následně své odborné předměty představili vyučující Ing. Pavel Sekera, Ing. Jaroslav Hokeš a Bc. Pavlína Bielíková. V rámci probíhající diskuse, která se týkala jak zemědělství, životního prostředí, ale také možnosti uplatnění na trhu práce. Dále byla pro ně připravena prohlídka dílen oboru Elektromechanik, kterou je provázel Ing. Aleš Zima. Školou je provázeli naši žáci Karolína Vostrá, Matěj Hofman, Michaela Kuchařová. Setkání provázela příjemná atmosféra. Naše škola je otevřená pro další zájemce o studium na naší škole.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content