DEN PRO ŠKOLU

Den pro školu je program od Nadace České spořitelny, který bezplatně spojuje učitele s dobrovolníky z praxe.

Pro žáky 1.EM a 2.EM se podařilo na 14. dubna 2023 kontaktovat pana Michala Šálku, který je elektromechanik a revizní technik. Po dohodě bylo vybráno téma „Jak je důležitá příprava ve škole na budoucí uplatnění absolventů elektrotechnického oboru v praxi“. Pan Šálka žáky seznámil se svým životním příběhem – od učňáku až k vlastní firmě. Popsal jaké situace je v praxi nutné zvládat, a na co musí být absolvent připraven. Druhá část byla věnována revizím elektrických zařízení. Po přednášce měli žáci prostor pro dotazy a diskuzi.

Setkání s odborníkem z praxe může žákům pomoci odhalit jejich silné stránky a nadchnout je pro určitý obor. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění.

Ing. Stanislava Cajtlerová

Skip to content