Nominace na oblíbeného učitele roku a nominace na Global Teacher Prize Czech Republic. 

Milí kolegové a studenti, 
obracím se na vás s prosbou o hlasování a výběr oblíbeného učitele naší školy, či případnou nominace některého našeho kolegy do národního kola odborné ceny Global Teacher Prize Czech republic. Smyslem je prokázat, že učitel vytváří takové podmínky k učení s ohledem na individuální možnosti a předpoklady žáků, aby každý žák mohl zažívat úspěch. Snaží se rozvíjet potenciál svých žáků úměrně k jejich schopnostem a individuálnímu maximu. Jde o pojetí výuky, která žáky motivuje k učení, ukazuje jim cestu k dalšímu rozvoji, nabízí jim podporu a pomoc na této cestě, ale současně je vede k přebírání odpovědnosti za vlastní učení. Sledujeme, jak učitel ovlivňuje komunitu učitelů kolem sebe, jakou jim dává podporu a zda je ochoten svoje pedagogické dovednosti a zkušenosti dále šířit i mimo školu v širší profesní komunitě. 

Věřím, že takových kolegů je u nás více, přesto prosím o označení jednoho v anketě.
ANKETA ZDE >>>
Vybrané kolegy rádi oceníme. Anketa končí 5. 3. 2023 ve 23:59. 

V případě nominace do národního kola odborné ceny Global Teacher Prize Czech republic můžete ještě navíc nominovat učitele do této soutěže. Musíte zde uvést důvod nominace.
Viz odkaz https://formulare.gtpcz.cz/#/nominace/formular
Pedagogy ze základních i středních škol může nominovat kdokoliv do 23. února 2023. 

Děkuji vám za zapojení a spolupráci
Jiří Karas, ředitel školy

Skip to content