1796-1918: Umění dlouhého století

Stálá expozice Národní galerie s názvem “1796-1918: Umění dlouhého století”, která se nachází ve funkcionalistickém Veletržním paláci v pražských Holešovicích, zahrnuje více než čtyři sta padesát děl od 150 autorů. V rámci komentované prohlídky vedené formou dialogu se v úterý 31. října žáci 3. ročníků obchodní sekce naší školy seznámili s ikonickými díly sbírkové expozice a hlavními změnami, jimiž prošlo umění v průběhu 19. a počátku 20. století.

Lektorka Národní galerie tentokrát žákům neprezentovala chronologický vývoj uměleckých směrů, ale vyprávěla jim nesmírně zajímavý a inspirativní příběh umění, který nově pojatá expozice divákům – i díky odlišnému vidění dějin umění, které vědomě a přirozeně spojuje domácí umění s tím zahraničním – nabízí. V expozici, která je nově členěná tematicky, se vedle sebe setkávají (pro mnohé možná překvapivě) umělci nejen odlišných uměleckých názorů, ale i příslušníci velmi rozdílných generací. Poděkování vedle lektorky NG náleží i žákům naší školy, kteří se do debaty o umění zapojovali velmi intenzivně.

Mgr. Petr Čejka

Národní galerie Praha

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Skip to content