Budoucnost v čistém životním prostředí na OA a SOŠZE v Žatci

V úterý 15. 10. 2019 v budově zemědělské školy proběhl druhý ročník soutěže pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ v rámci již tradiční akce Budoucnost v čistém životním prostředí. Soutěž připravili studenti 2. ročníku oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí se svými učiteli. V obou oborech je důležité studium biologie, chemie i odborných předmětů, při kterém získávají znalosti o jednotlivých složkách životního prostředí, jejich poškozování antropogenní činností a o možnostech ochrany před těmito negativními vlivy. Proto připravili šest stanovišť, kde tříčlenná družstva žáků ZŠ plnila úkoly. V chemické laboratoři žáci zjišťovali pH roztoků, měřili konduktivitu ve vzorcích kapalin, což je ukazatel obsahu minerálních látek. Pomocí jednoduché metody určovali orientační množství živin a pH v půdě. Další stanoviště byla věnována poznávání dřevin, mikroskopování a chemickému názvosloví na PC. Zúčastnilo se 11 družstev. Po dvou ze škol ZŠ Komenského alej Žatec, Gymnázium Žatec, z Podbořan  ZŠ Husova 276 a ze ZŠ v Měcholupech. Po jednom družstvu byly zastoupeny školy ZŠ 28. října Žatec, ZŠ Petra Bezruče Žatec a ZŠ TGM Podbořany.

Umístění:

1. místo ZŠ Komenského alej Žatec ve složení: Kateřina Šmídová, Rebeca Bednářová, Simona Albrechtová

2. místo Gymnázium Žatec ve složení: Veronika Tarabová, Šárka Tycová, Vít Nachlinger

3. místo ZŠ Komenského alej Žatec ve složení: Adéla Míková, Marie Pipalová, Adéla Honzátková

Vítězná družstva obdržela věcné ceny. Děkujeme za finanční podporu MÚ Žatec.

                                                              Dagmar Hromádková, Helena Kopalová, Tereza Oppelová

 

Skip to content