Zdravotnický kroužek

Po prázdninové přestávce obnovil svou činnost také náš zdravotnický kroužek. Po úvodním seznámení s plánem na tento školní rok na přítomné žáky čekala návštěva profesionálního záchranáře Slavomila Jurnečky, DiS., který je provedl sanitním vozidlem s vybavením. Žáci měli možnost prohlédnout si přístrojové vybavení sanitky a vyzkoušet si celotělovou vakuovou matraci. Seznámili se také s monitorem životních funkcí a dalšími užitečnými pomůckami, důležitými pro záchranu lidského života. S. Jurnečka i letos nabídl našemu kroužku spolupráci se spolkem Záchranáři Žatec.

 

Skip to content