Tradice a zvyky Židů

Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost. V rámci tematické přednášky s názvem Tradice a zvyky Židů se žáci 4. OAL seznámili v úterý 17. září 2019 nejen se základními pojmy judaismu, ale i s významnými událostmi života Židů a svátky židovského roku. Přednáška v Oddělení pro vzdělávání a kulturu byla doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejících k židovské tradici. V druhé části nesmírně zajímavé exkurze žáci navštívili Staronovou, Maiselovu, Pinkasovu a Klausovou synagogu a nevynechali ani pražský Starý židovský hřbitov, který patří k nejvýznamnějším památkám pražského Židovského Města. Jak uličky starého Židovského Města vypadaly před asanací z přelomu 19. a 20. století, si mohli žáci prohlédnout v audiovizuální 2D projekci umístěné v Maiselově synagoze.

Židovské muzeum v Praze

 

Skip to content