Stáž Erasmus+ pro 3. ročníky

V tomto školním roce budou realizovány stáže studentů třetích ročníků obchodní i zemědělské sekce do zahraničí. V termínu 17. 11. – 30. 11. 2019 se uskuteční stáž v mezinárodní ekonomické firmě Meritoros v polském Krakově. Stáž absolvuje 10 žáků z tříd oborů Ekonomického lycea a Obchodní akademie. Výběr žáků, kteří musí komunikovat ve firmě v angličtině, bude uskutečněn na základě motivačního dopisu žáků, prospěchu z anglického jazyka, celkového prospěchu a chování žáka v uplynulém školním roce. Vybraní žáci budou mít jedinečnou příležitost získat pracovní zkušenost v zahraniční firmě, navíc bez vlastního finančního zatížení, protože projekt Erasmus + hradí všechny náklady, včetně letenky, ubytování a stravy. Těšíme se na tuto zkušenost.

Informace: Mgr. Jana Kalivodová a Mgr. Jiří Karas

Skip to content