Ve dnech 17. a 18. ledna 2019 proběhlo v budově obchodní akademie školní kolo Olympiády v anglickém jazyce za účasti 19 studentů z obou sekcí. Po náročné písemné části, kde se prověřovalo porozumění textu a znalost slovní zásoby a gramatiky, postoupilo do ústního kola prvních deset studentů. Soutěžící po stručném představení konverzovali na vylosované téma (po krátké přípravě). Vyučující hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. V okresním kole, které proběhne 7. února 2019 v žateckém DDM, budou školu reprezentovat Jiří Červený a Vojtěch Sobotka.

Po absolvování obou kol byli nejúspěšnějšími tito soutěžící:

  1. Jiří Červený 75b (2OAS)
  2. Vojtěch Sobotka 70b (2L)
  3. Tereza Štefanová 61b (1OAS)