Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Se studenty 2. ročníku oboru ekonomické lyceum jsme ve středu 13. 3. navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Nejprve jsme v informačním středisku zhlédli krátký film o historii a činnosti Poslanecké sněmovny. Pak jsme se přesunuli do Parlamentária s interaktivní kopií řečnického pultíku, modelem komplexu budov Poslanecké sněmovny a modelem jednacího sálu s vizualizací politického složení Sněmovny. Následovala prohlídka významných prostor – předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále a přilehlé prostory. Na vlastní kůži jsme zažili, že Poslanecká sněmovna je živoucí instituce. Hlavní zasedací sál jsme mohli navštívit až v okamžiku, kdy byla přestávka v jednání zemědělského výboru, které právě probíhalo v tomto sále, a dvakrát jsme byli pozorovateli práce televizních štábů. Během naší devadesátiminutové prohlídky jsme prošli prostory tří malostranských paláců, které tvoří část komplexu Poslanecké sněmovny – Šternberský palác, palác Smiřických a Thunovský palác.

Ing. Zuzana Horníková

Skip to content