Mánes – mýtus umělce

Příjemným osvěžením v parném dopoledni prvního letního dne byla pro žáky 1. ročníku obchodní akademie návštěva monografické výstavy s názvem „Josef Mánes Člověk Umělec Legenda, kterou v pražské Valdštejnské jízdárně pořádá Národní galerie. Výstava představuje více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek. 

V rámci vzdělávacího programu „Mánes: mýtus umělce“ hledali žáci společně s lektorkou NG umělecké (zejména romantické), národní i slovanské identity v díle Josefa Mánesa, z jehož tvorby dosud znali nejlépe malbu Venkovský kostelík. Na tomto malém obrázku vesnického zákoutí (na výstavě chyběl) žáci trénovali v hodinách českého jazyka popis uměleckého díla.

Po březnové exkurzi za středověkým uměním do Anežského kláštera mohli žáci tentokrát poznat mnohovrstevnatost a komplexnost Mánesovy tvorby, v níž se odráží složitá povaha umělce: okouzlujícího společníka i uzlíček nervů, odhodlaného vlastence, bytostného romantika i urputného individualisty.

Zájemce upozorňujeme, že výstava bude ve Valdštejnské jízdárně otevřena již jen do 16. července tohoto roku.

Mgr. Petr Čejka

Skip to content