Vítěz krajského kola Danilo Rotko

Vítěz krajského kola Danilo Rotko v ústředním kole soutěže v anglickém jazyce

Vítěz krajského kola soutěže v anglickém jazyce Danilo Rotko (student 3. ročníku ekonomického lycea) se 2. 6. 2023 zúčastnil celostátního kola soutěže v anglickém jazyce společně s dalšími 13 vítězi krajských kol.

Soutěž probíhala online a komise složená z vyučujících předních českých univerzit hodnotila rozsah a správnost projevu (kohezi a koherenci, rozsah, včetně vhodnosti a správnosti užití lexikálních prostředků, rozsah a správnost gramatických prostředků i výslovnost). Patnáctiminutová zkouška měla jen ústní formu a skládala se z několika částí: monologu, interakce, reakce a volné disciplíny.

Mgr. Jana Kalivodová

Skip to content