Státní veterinární správa v praxi

Minulý týden 1. června se na zemědělské sekci uskutečnila přednáška v rámci setkání s odborníky z praxe na téma „Náplň práce a organizace veterinární služby“. Vrchní rada a vedoucí oddělení ochrany zdraví a pohody zvířat jih MVDr. Ivan Kočan žáky seznámil s cíli a úkoly veterinární správy. Následně probíhala diskuze na různá témata, která žáky zajímala. Jedno z témat také bylo, jaká kritéria musí splňovat zájemce o práci v tomto resortu. Setkání bylo pro žáky velmi zajímavé a profesně přínosné. Rádi bychom poděkovali za zajímavou přednášku.

Bc. Pavlína Bielíková

Skip to content