Projektový den – Jak na myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy jsou nesporným fenoménem v učení i celkovém rozvoji člověka. Jsou jedním z tzv. nástrojů vizualizace informací a přinášejí méně obvyklý pohled na práci s informacemi, zápis vlastních poznámek, zaznamenávání brainstormingu i plánování aktivit. O tom všem se mohli přesvědčit studenti 1. – 3. ročníku (13. 1. 2023) v rámci projektového dne na sekci O. Během 45minutových bloků jim akreditovaná lektorka a vysokoškolská pedagožka Barbora Váverková ukázala, jak pomocí myšlenkových map zefektivnit proces učení a dovědět se něco o sobě a fungování mozku. V průběhu workshopů se nejdříve naučili zásady tvoření myšlenkových map, v druhé části pak tvořili svou vlastní na téma „Já“ nebo „William Shakespeare“.

Tony Buzan, který je považován za gurua mentálního mapování, ve své knize Myšlenkové mapy na různých ukázkách odhaluje princip, pomocí kterého mapy probouzejí tvořivost a kreativitu. Podle něj je mapování skvělý nástroj, který umožňuje prozkoumat všechny tvůrčí možnosti daného tématu, ale třeba také očistit mysl od předsudků. Myšlení je pak mnohem kreativnější a inovativnější, neboť překračuje zavedená běžná schémata. Vizualizace informací rovněž přispívá k zapojení všech smyslů, protože propojuje myšlenkové pochody obou mozkových hemisfér (zatímco ve školních lavicích se klade důraz na učení se pomocí levé mozkové hemisféry). Třebaže lze namítnout, že mapování je jen jednou z forem grafického záznamu myšlenek pomocí symbolů, barev, obrázků a klíčových slov, lze tvrdit, že skvěle nahrazuje klasický lineární způsob zápisu.

Mgr. Jana Kalivodová

Skip to content