Den otevřených dveří

Zajímavou formou prezentace školy zvolili žáci i učitelé OA a SOŠZE Žatec v rámci DOD 8. – 10. 12. 2022, když studenti 4. ročníků pro žáky 9. tříd ZŠ Komenského Alej měli připravenou únikovou hru s mnoha soutěžemi. Žáci mohli také projít celou školu. Na závěr proběhlo vyhodnocení a pro zájemce o studium také předání přehledů o oborech. V příštím školním roce otevírá škola maturitní obory: Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Sociální činnost, Agropodnikání a z učebních oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Těšíme se na nové žáky a připravujeme také nové projekty a učebny. Dny otevřených dveří pokračují prohlídkou školy a setkání absolventů. 

Mgr. Jiří Karas

Skip to content