AKTUÁLNÍ AKCE ŠKOLY

Volby do Školské rady dne 25. 9. 2023.
AGRODAY 2023 - akce na zemědělské sekci 27. 9. 2023.
Informace k vyhlášení volného dne 29. 9 2023.

Bližší informace k akcím naleznete v tlačítkové liště na úvodní stránce.

První ročníky na adapťáku

Druhý den po nástupu do školy se vypravili žáci prvních ročníků obou sekcí na adaptační kurz do nedalekého Rakovníka. Ve sportovním středisku Cafex se se svými třídními učiteli a pod vedením Mgr. Voráčové seznamovali pomocí různých kolektivních her. Počasí přálo, a tak byla využita všechna venkovní sportoviště. Večer se sešli žáci s učiteli u táboráku. Po dvou dnech sportování se spokojeně vrátili domů s velkými zážitky z prvního setkání s novými kamarády, se kterými se nyní budou denně setkávat ve škole.

Zdeněk Müller

Skip to content