Praxe oboru Sociální činnost

Na jaře měli mít naši budoucí maturanti oboru Sociální činnost praxe ve školkách. A protože byly mnohé mateřské školy zavřené, vynahradili si to při návštěvě 15měsíční holčičky u nás ve škole během učební praxe. Žáci tak měli možnost sledovat vývoj dítěte v období kojeneckém (somatický vývoj – chůze, pokusy o běh či stoj na špičkách), jeho chování, způsoby manipulace s předměty a srovnávat pozorované jevy s poznatky z vývojové psychologie. Mohli si zkusit s dítětem vhodně komunikovat, motivovat ho, sledovat, jaké dovednosti již v tomto věku má, poslouchat typické žvatlání i první smysluplná slova, radost z učení i pohybu. Pozorovat mohli i projevy prvního období vzdoru (včetně neustále přítomného slůvka “ne”) a testování maminkou nastavených hranic. Ádě a její mamince děkujeme za návštěvu!

Ing. Zdeňka Uďanová

Skip to content