Školní kolo SOČ

V pondělí 9. března se na sekci zemědělské naší školy konalo školní kolo soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Letos zde žáci ve svých prezentacích představili velmi zdařilé odborné práce se zajímavými tématy. Natálie Kušnirová hovořila o veřejném obhájci práv a výsledcích průzkumu, který na toto téma provedla. Stanislav Eminger přítomné zasvětil do sklizně chmele, které se sám účastnil. Jakub Hejda nabídnul pohled do zákulisí žateckého střeleckého kroužku, na jehož vedení se podílí. Iveta Helásková posluchače zasvětila do Working Equitation, na území ČR ještě mladé jezdecké disciplíny, jíž se intenzivně sama věnuje. Tereza Holubková ve své práci rozebírala otázku, zda je eutanázie právo na smrt nebo vražda. Lucie Schmídlová komisi nadchla líbivou autorskou brožurou s básničkami a ilustracemi, kterou také prakticky odzkoušela ve výuce první pomoci zážitkem u žáků 3. třídy ZŠ. Prezentace uzavírala Monika Stupková s prací, v níž porovnávala použití dojícího robota s dojírnami různého typu.

Ředitel školy Mgr. Karas po krátké poradě komise všem řešitelům poděkoval za výbornou práci a s potěšením jim sdělil, že všichni postupují do okresního kola soutěže SOČ, které proběhne ve středu 18. března 2020 v objektu Starých papíren v Žatci.

Jsme nesmírně rádi, že máme na škole i takto úspěšné žáky. K postupu všem gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech této prestižní soutěže.

Ing. Zdenka Uďanová

 

Skip to content